تاريخ روز

دوشنبه 1396/11/30 - 41 : 8
  • جلسه هماهنگی برنامه های ایام فاطمیه

  • ایام دهه فجر حضور امام جمعه در مراسم دهه فجر در دبیرستان زینبیه

  • دیدار باخانواده شهدا در ایام دهه فجر

  • ایام فاطمیه مراسم دانش آموزان در مسجد جامع هشجین

جعفرقلی منصورپور
جعفرقلی منصورپور
مسئول ستاد

نائله عباس پور
نائله عباس پور
معاونت خواهران
فردوس حاتمی منامن
فردوس حاتمی منامن
معاونت فرهنگی و تیلبغی
سید اصغر ناصری
سید اصغر ناصری
مسئول امور جوانان
علی پرمون
علی پرمون
معاونت اداری و پشتیبانی