تاريخ روز

چهارشنبه 1396/9/1 - 3 : 10
  • سفره احسان به مناسبت رحلت رسول اکرم (ص)

  • مراسم عزاداری 28 صفر

  • زیارت ازبعید

  • بصیرت دینی

جعفرقلی منصورپور
جعفرقلی منصورپور
مسئول ستاد

نائله عباس پور
نائله عباس پور
معاونت خواهران
فردوس حاتمی منامن
فردوس حاتمی منامن
معاونت فرهنگی و تیلبغی
ماهیده عبدی
ماهیده عبدی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
سید اصغر ناصری
سید اصغر ناصری
مسئول امور جوانان
علی پرمون
علی پرمون
معاونت اداری و پشتیبانی