تاريخ روز

سه شنبه 1396/6/28 - 10 : 17
  • اردو زیارتی اعضای ستاد با خانواده

  • شرکت اعضای ستاد در مراسم صحن دارالهدایه امام رضا(ع)

  • مراسم اعتکاف

  • تجلیل از فعالان نماز جمعه

جعفرقلی منصورپور
جعفرقلی منصورپور
مسئول ستاد

نائله عباس پور
نائله عباس پور
معاونت خواهران
فردوس حاتمی منامن
فردوس حاتمی منامن
معاونت فرهنگی و تیلبغی
ماهیده عبدی
ماهیده عبدی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
سید اصغر ناصری
سید اصغر ناصری
مسئول امور جوانان
علی پرمون
علی پرمون
معاونت اداری و پشتیبانی