تاريخ روز

چهارشنبه 1398/11/2 - 43 : 5
  • حضوردانش آموزان خانه قرآن حضرت زینب (س)درنمازجمعه ۲۷دی شهرقاضی

  • نقش جوانان در برگزاری نماز جمعه شهرقاضی(جمعه27دی ماه با کبری نماز عصرجمعه توسط دانش آموزی از روستای لنگر

  • مکبر نمازجمعه این هفته27دی ماه شهرقاضی برادر عرفانی مسئول امور تبلیغات ستادنمازجمعه شهرقاضی

  • مجری نمازجمعه این هفته27دی ماه شهرقاضی برادر حمیدی معاونت فرهنگی ستادنمازجمعه شهرقاضی

غلامعلی ناصح
غلامعلی ناصح
مسئول ستاد

حجت الله حمیدی
حجت الله حمیدی
معاونت فرهنگی و تبلیغی
محمد مهدی کاویانی
محمد مهدی کاویانی
مسئول امور جوانان
حسینعلی دولخانیان
حسینعلی دولخانیان
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
مهدی ولدپور
مهدی ولدپور
معاونت اداری و پشتیبانی
هادی الهیان
هادی الهیان
معاونت سیاسی - اجتماعی
شهربانو رحمانی
شهربانو رحمانی
معاونت خواهران