تاريخ روز

دوشنبه 1397/2/3 - 41 : 1
  • حضورامام جمعه شهرستان فردوس حجت الاسلام بابایی دراداره کشاورزی

  • دیدارفرماندهی وپرسنل محترم ناحیه مقاومت بسیج سپاه پاسداران باامام جمعه به مناسبت روزپاسدار

  • دیدارریاست وپرسنل محترم اداره شبکه بهداشت ودرمان باامام جمعه موقت حجت الاسلام شهریاری

  • مراسم بزرگداشت شهید حسن هوشنگ نژاد با حضور امام جمعه موقت حجه الاسلام شهریاری

علیرضاکامجو
علیرضاکامجو
مسئول ستاد

حجه الاسلام جواد نژاد خسرو
حجه الاسلام جواد نژاد خسرو
مسئول امور جوانان
مجید شریف زاده
مجید شریف زاده
معاونت فرهنگی و تیلبغی
عباسعلی سجادی
عباسعلی سجادی
معاونت سیاسی - اجتماعی
قاسم شهریاری
قاسم شهریاری
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
سید شرف الدین اختر
سید شرف الدین اختر
معاونت اداری و پشتیبانی
شهناز شهیدزاده
شهناز شهیدزاده
معاونت خواهران