تاريخ روز

دوشنبه 1399/7/7 - 6 : 23
  • برگزاری شورای اقامه نماز شهرستان فردوس

  • حضور امام جمعه شهرستان فردوس و مسئولین در مرکز فوریتهای آتش نشانی شهرستان اسلامیه به مناسبت روز آتش نشان

  • حضور امام جمعه و مسئولین شهرستان در محل آتش نشانی به مناسبت روز آتش نشان

  • یادواره شهدای محله مسجد حضرت ابوالفضل شهرستان فردوس

علیرضاکامجو
علیرضاکامجو
مسئول ستاد

مجید شریف زاده
مجید شریف زاده
معاونت فرهنگی و تبلیغی
عباسعلی سجادی
عباسعلی سجادی
معاونت سیاسی - اجتماعی
سید شرف الدین اختر
سید شرف الدین اختر
معاونت اداری و پشتیبانی
شهناز شهیدزاده
شهناز شهیدزاده
معاونت خواهران
سیدفاضل سیدان
سیدفاضل سیدان
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی