تاريخ روز

پنج شنبه 1398/3/30 - 18 : 21
  • حضور در سمپوزیوم قنات بلده

  • دیدار دانش آموزان دبستان غیراتنفاعی شکوفه ها

  • دیدار دکتر ابراهیمی برای سمپوزیوم بلده

  • دیدار رئیس جدید جهادکشاورزی

علیرضاکامجو
علیرضاکامجو
مسئول ستاد

مجید شریف زاده
مجید شریف زاده
معاونت فرهنگی و تبلیغی
عباسعلی سجادی
عباسعلی سجادی
معاونت سیاسی - اجتماعی
سید شرف الدین اختر
سید شرف الدین اختر
معاونت اداری و پشتیبانی
شهناز شهیدزاده
شهناز شهیدزاده
معاونت خواهران
سیدفاضل سیدان
سیدفاضل سیدان
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی