تاريخ روز

چهارشنبه 1398/9/20 - 14 : 6
  • دیدار مسئولین اورژانس اجتماعی

  • جلسه برنامه ریزی 9دی

  • دیدار دانشجویان بسیجی در روز دانشجو

  • میز خدمت اداره گاز هم زمان با برگزاری نماز جمعه

علیرضاکامجو
علیرضاکامجو
مسئول ستاد

مجید شریف زاده
مجید شریف زاده
معاونت فرهنگی و تبلیغی
عباسعلی سجادی
عباسعلی سجادی
معاونت سیاسی - اجتماعی
سید شرف الدین اختر
سید شرف الدین اختر
معاونت اداری و پشتیبانی
شهناز شهیدزاده
شهناز شهیدزاده
معاونت خواهران
سیدفاضل سیدان
سیدفاضل سیدان
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی