تاريخ روز

سه شنبه 1396/8/30 - 30 : 18
  • حضور امام جمعه محترم و محبوب در مراسم آغاز هفته بسیج دربین دانش آموزان

  • دیدار فرماندهان و مسئولین بسیج شهرستان با امام جمعه محترم

  • همایش واقفین و مسئولین مساجد شهرستان

  • شهادت امام رضا علیه السلام

علیرضاکامجو
علیرضاکامجو
مسئول ستاد

کاظم رحیمی
کاظم رحیمی
مسئول امور جوانان
مجید شریف زاده
مجید شریف زاده
معاونت فرهنگی و تیلبغی
عباسعلی سجادی
عباسعلی سجادی
معاونت سیاسی - اجتماعی
قاسم شهریاری
قاسم شهریاری
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی