تاريخ روز

جمعه 1397/4/29 - 33 : 4
  • دومین جلسه ستاد نماز جمعه فرخشهر در سال 1397

  • اعیاد شعبانیه مبارک باد

  • عید مبعث مبارک باد

  • اولین جلسه ستاد نماز جمعه فرخشهر در سال 1397

حسینعلی کریمی
حسینعلی کریمی
مسئول ستاد

الهام شاهقلی
الهام شاهقلی
معاونت خواهران
سيد مرتضي موسوی
سيد مرتضي موسوی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
بهروز سمیع
بهروز سمیع
معاونت سیاسی - اجتماعی
محمدرضا شفیعی
محمدرضا شفیعی
معاونت اداری و پشتیبانی
قاسم خسروی
قاسم خسروی
معاونت فرهنگی و تبلیغی
محمد جواد یزدانی
محمد جواد یزدانی
مسئول امور جوانان