تاريخ روز

شنبه 1398/4/29 - 31 : 15
  • همایش خدام مساجد شهرستان زاوه

  • آسیب های اجتماعی

  • ستاد امر به معروف ونهی از منکر

  • روز قدس، یک روز نیست، یک جریان و یک جبهه است، روز قدس عامل فراموش نشدن مسئله فلسطین و بازخوانی پرونده اسرائیل و حامیان کودک‌کشی صهیونیست‌ها است.

غلامحسین وفائی نژاد
غلامحسین وفائی نژاد
مسئول ستاد

رضااسدی
رضااسدی
معاونت فرهنگی و تبلیغی
حسین ترابی
حسین ترابی
مسئول امور جوانان
حسن فیروز
حسن فیروز
معاونت اداری و پشتیبانی
حمید حسن نژاد
حمید حسن نژاد
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
داود کریمی
داود کریمی
معاونت سیاسی - اجتماعی