تاريخ روز

چهارشنبه 1397/3/2 - 0 : 7
  • نمازجمعه دزفول

  • نمازجمعه دزفول

  • گرامیداشت حماسه 9 دی در نمازجمعه دزفول

  • نماز وحدت آفرین جمعه 5 آبان 96 دزفول

حبیب اله ذبیح اله زاده
حبیب اله ذبیح اله زاده
مسئول ستاد

پرویز قشنگ زاده
پرویز قشنگ زاده
معاونت فرهنگی و تبلیغی
سيدمحمدرضا صافی
سيدمحمدرضا صافی
معاونت سیاسی - اجتماعی
علی محمد چراغ چشم
علی محمد چراغ چشم
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
حسن نامجو
حسن نامجو
معاونت اداری و پشتیبانی
حمیده نعناکار
حمیده نعناکار
معاونت خواهران