تاريخ روز

يکشنبه 1397/3/6 - 37 : 13
  • دیدار امام جمعه بوئین زهرا با یکی از نمازگزاران پیشکسوت جمعه در روستای خان آباد

  • دیدار امام جمعه بوئین زهرا با یکی از نمازگزاران ولایی و پیشکسوت جمعه

  • عیادت امام جمعه شهرستان از امام جماعت مسجد حضرت قمر بنی هاشم(ع) بوئین زهرا

  • عیادت امام جمعه شهرستان از امام جماعت مسجد مسکن مهر بوئین زهرا

سلمان طاهري
سلمان طاهري
مسئول ستاد

محمد نادري
محمد نادري
معاونت اداری و پشتیبانی
محمد صادق برچلو
محمد صادق برچلو
معاونت سیاسی - اجتماعی
محمد سعيد فرجي ملائي
محمد سعيد فرجي ملائي
معاونت فرهنگی و تبلیغی
ليلا فضلي مجرد
ليلا فضلي مجرد
معاونت خواهران