تاريخ روز

يکشنبه 1400/7/4 - 49 : 11
  • سرکشی امام جمعه معزز شهرستان از مسجد روستای کوشه و دیدار و حضور در منزل روحانی محل

  • جلسیه ماهیانه ستاد نماز جمعه بردسکن برگزار گردید

  • صبحگاه مشترک ایمنی اداره برق شهرستان بردسکن

  • جلسه هماهنگی و برنامه ریزی هفته دفاع مقدس و ستاد اربعین شهرستان بردسکن

محرم مصوری
محرم مصوری
مسئول ستاد

علی اصغر پورعباس
علی اصغر پورعباس
معاونت فرهنگی و تبلیغی
مهدی باقری
مهدی باقری
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
محمد یوسفی
محمد یوسفی
معاونت اداری و پشتیبانی
فاطمه نجاری
فاطمه نجاری
معاونت خواهران