تاريخ روز

چهارشنبه 1397/3/2 - 18 : 14
  • سالروز آزادسازی خرمشهر

  • جلسه پرسش و پاسخ حلقه صالحین پایگاه بسیج روستای کلاگر کلا بخش بندپی شرقی با حضور امام جمعه بخش بندپی شرقی برگزار گردید.

  • نمایشگاه هنرهای دستی هنرستان حجاب بخش بندپی شرقی با حضورامام جمعه و مسئولین بخش افتتاح گردید.

  • از تلاش و کوشش یکی از دانش آموزان نخبه بخش بندپی شرقی تقدیر و تشکر گردید.

حسین خواجه تبار
حسین خواجه تبار
مسئول ستاد

رجبعلی حسین زاده گروی
رجبعلی حسین زاده گروی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
حسین روح زاده
حسین روح زاده
معاونت سیاسی - اجتماعی
حشمت کاظم نسب
حشمت کاظم نسب
معاونت اداری و پشتیبانی
مریم شاکری
مریم شاکری
معاونت خواهران
محمد علیجانزاده کاشی
محمد علیجانزاده کاشی
معاونت فرهنگی و تبلیغی
محمد فیروزنژاد
محمد فیروزنژاد
مسئول امور جوانان