تاريخ روز

دوشنبه 1396/11/30 - 44 : 8
  • اعزام کاروان وهدایای مردمی به نجف اشرف

  • ارسال هدایا ونذرات مردم دراستانه اربعین

  • تودیع ومعارفه

  • راهپیمایی حمایت از مسلمانان میانمار

محمود مژگان
محمود مژگان
مسئول ستاد