تاريخ روز

چهارشنبه 1396/9/1 - 5 : 10
  • اعزام کاروان وهدایای مردمی به نجف اشرف

  • ارسال هدایا ونذرات مردم دراستانه اربعین

  • تودیع ومعارفه

  • راهپیمایی حمایت از مسلمانان میانمار

محمود مژگان
محمود مژگان
مسئول ستاد