تاريخ روز

پنج شنبه 1398/1/29 - 52 : 22
  • دیدارامام جمعه محترم ومسئول ستاد نماز جمعه اشخانه بافرمانده سپاه شهرستان در مورخه 98/1/24

  • مجری گری وگویندی شعار راهپیمایی بمناسبت حمایت از سپاه با حضور مسئول ستاد نماز جمعه آشخانه جناب آقای قاسمی درمورخه 98/1/23

  • فعالیتهای مهد آدینه مورخه 98/1/23

  • شرکت امام جمعه محترم ومسئول ستاد اعضای انتظامات در راهپیمایی حمایت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مورخه 98/1/23

ایوب قاسمی کلاته
ایوب قاسمی کلاته
مسئول ستاد

زهرا پور محمد ولی
زهرا پور محمد ولی
معاونت خواهران
مهدی اکبری زال
مهدی اکبری زال
معاونت سیاسی - اجتماعی
حسین سلیمانی
حسین سلیمانی
معاونت اداری و پشتیبانی
علی بادپروا
علی بادپروا
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی