تاريخ روز

سه شنبه 1397/5/30 - 37 : 21
  • برگزاری مسابقه فرهنگی واهداء جوایز به قیدقرعه

  • برگزاری نماز وحدت بخش و دشمن شکن جمعه در شهر مرزی اروندکنار

  • برپایی نماز جماعت مغرب وعشاء هرشب در یکی از مساجد منطقه

  • برگزاری نماز دشمن شکن جمعه در اروندکنار

حسین عبودی
حسین عبودی
مسئول ستاد

حسین عبودی
حسین عبودی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی