تاريخ روز

دوشنبه 1397/2/3 - 38 : 1
  • دیدارنوروزی ریاست کمیته امدادامام خمینی(ره) آرین شهر با امام جمعه

  • اعتکاف بندگی خالصانه خدا

  • دیدارنوروزی شهردارواعضای شورای اسلامی آرین شهر با امام جمعه

  • اعتکاف

محمد سامانی
محمد سامانی
مسئول ستاد