تاريخ روز

سه شنبه 1396/8/30 - 32 : 18
  • جلسه شورا فرهنگی شهر

  • دیدارشهردارواعضای شورای اسلامی باامام جمعه

  • راهپیمایی 13 آبان

  • دیداربا خانواده های شهداء

محمد سامانی
محمد سامانی
مسئول ستاد