تاريخ روز

يکشنبه 1400/7/4 - 48 : 10
  • نماز جمعه 26 شهریورماه 1400شهرستان زرند

  • برگزاری جلسه شورای اداری شهرستان زرند با حضور امام جمعه محترم

  • نماز جمعه نوزدهم مشهریور ماه 1400شهرستان زرند

  • خداحافظی امام جمعه محترم زرند از نماز گزاران جمعه

رضا ایزدی خالق آبادی
رضا ایزدی خالق آبادی
مسئول ستاد

حمید نورالدینی
حمید نورالدینی
معاونت اداری و پشتیبانی
حسن عرب زاده
حسن عرب زاده
مسئول امور جوانان
حمید کار بخش
حمید کار بخش
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
فاطمه میرزایی
فاطمه میرزایی
معاونت خواهران
صادق احمدی
صادق احمدی
معاونت سیاسی - اجتماعی
سید مرتضی صمدانی
سید مرتضی صمدانی
معاونت فرهنگی و تبلیغی