تاريخ روز

جمعه 1398/12/9 - 46 : 22
  • دیدار امام جمعه با هیئت اجرایی انتخابات وبخشدار

  • امام جمعه ومسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه درسپاه زرند

  • دیدوبازامام جمعه ازشعب اخذ رای بخش یزدان اباد

  • راهپیمایی 22بهمن

حسین ایزدی یزدان آبادی
حسین ایزدی یزدان آبادی
مسئول ستاد

عبداله ایزدی یزدان آبادی
عبداله ایزدی یزدان آبادی
معاونت اداری و پشتیبانی
مرتضی ایزدی یزدان آبادی
مرتضی ایزدی یزدان آبادی
معاونت سیاسی - اجتماعی
احمدایزدی یزدان آبادی
احمدایزدی یزدان آبادی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
حسین ایزدی یزدان آبادی
حسین ایزدی یزدان آبادی
معاونت فرهنگی و تبلیغی
فاطمه دیندار
فاطمه دیندار
معاونت خواهران