تاريخ روز

چهارشنبه 1398/11/2 - 38 : 5
  • امام جمعه تبریز: آمریکا آموخت که هر حرکت اشتباهش با پاسخ محکم ایران مواجه می‌شود

  • انتقام سخت؛ انتقام راهبردی است

  • تبریز به احترام سردار دل‌ها ایستاد

  • فتنه ۹۸ با محوریت اقتصادی و معیشت طرح ریزی شده بود

سید عباس موسوی شناس
سید عباس موسوی شناس
مسئول ستاد