تاريخ روز

سه شنبه 1397/7/3 - 17 : 12
  • مراسم تکریم فرماندار سابق جناب آقای محمدی و معارفه فرماندار جدید شهرستان سنقروکلیایی جناب آقای معصومی زاده

  • مراسم تکریم فرماندار سابق جناب آقای محمدی و معارفه فرماندار جدید شهرستان سنقروکلیایی جناب آقای معصومی زاده

  • مراسم تکریم فرماندار سابق جناب آقای محمدی و معارفه فرماندار جدید شهرستان سنقروکلیایی جناب آقای معصومی زاده

  • برگزاری جلسه #شورای_زکات شهرستان سنقروکلیایی

سیروس ایزدی
سیروس ایزدی
مسئول ستاد

سیروس ایزدی
سیروس ایزدی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
علی اکبر صیفوری
علی اکبر صیفوری
معاونت فرهنگی و تبلیغی
خانم قاضی
خانم قاضی
معاونت خواهران
سید هاشم هاشمی
سید هاشم هاشمی
معاونت اداری و پشتیبانی
محسن هاتفیان
محسن هاتفیان
مسئول امور جوانان