تاريخ روز

جمعه 1398/12/9 - 24 : 22
  • برگزلری جلسه ستاد امر به معروف

  • حضور در کانگ زنی بوستان

  • برگزاری جلسه شورای فرهنگ عمومی

  • تشکیل جلسه ستاد گرامیداشت دهه فجر

وحید پورمحمدی
وحید پورمحمدی
مسئول امور جوانان
کرم ابراهیمی نسب
کرم ابراهیمی نسب
معاونت اداری و پشتیبانی
طیبه برزگری
طیبه برزگری
معاونت خواهران
صلدق ملکوتی
صلدق ملکوتی
معاونت فرهنگی و تبلیغی
حجت غفوری
حجت غفوری
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی