تاريخ روز

چهارشنبه 1399/7/9 - 41 : 0
  • برگزاری جلسه ستاد نماز حمعه با حضور فرماندار وسایر اعضا

  • برگزاری جلسه ستاد نماز جمعه

  • برگزاری جلسه ستاد نماز جمعه

  • جلسه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی

وحید پورمحمدی
وحید پورمحمدی
مسئول امور جوانان
کرم ابراهیمی نسب
کرم ابراهیمی نسب
معاونت اداری و پشتیبانی
طیبه برزگری
طیبه برزگری
معاونت خواهران
صلدق ملکوتی
صلدق ملکوتی
معاونت فرهنگی و تبلیغی
حجت غفوری
حجت غفوری
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی