تاريخ روز

سه شنبه 1396/8/30 - 22 : 18
  • سخنرانی امام جمعه شب بیست وسوم صفر در مسجد جامع

  • اطعام وسفره نذری در شب بیست وهشتم صفر مسجد جامع بعد از مراسم عزاداری

  • مراسم عزاداری شب رحلت پیامبر(ص)در مسجد جامع

  • حضور امام جمعه روز اربعین در جمع عزاداران روستای کلیجه

محمدابراهیم یعقوبی
محمدابراهیم یعقوبی
مسئول ستاد

علی اسماعیلی
علی اسماعیلی
معاونت فرهنگی و تیلبغی
مهدی توسلی مهران
مهدی توسلی مهران
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
علی اصغر توکلی
علی اصغر توکلی
معاونت اداری و پشتیبانی
محمدرضا گوهری
محمدرضا گوهری
مسئول امور جوانان