تاريخ روز

پنج شنبه 1398/9/21 - 45 : 19
  • دیدارونشست با ریاست سازمان تبلیغات

  • دیدار ریاست اداره محیط زیست با امام جمعه

  • دیدار امام جمعه وا عضای ستاد با معتمد وپیشکسوت نماز جمعه

  • دیدار وعیادت امام جمعه واعضای ستاد از مادر شهید هوشمندی

علی قراگوزلوشایان
علی قراگوزلوشایان
مسئول ستاد

صادق صنوبری
صادق صنوبری
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
غلامرضا عبدالهی
غلامرضا عبدالهی
معاونت سیاسی - اجتماعی