تاريخ روز

پنج شنبه 1396/12/3 - 39 : 17
  • دیدار مبلغین ایا م فاطمیه با امام جمعه

  • سخنرانی امام جمعه در جمع طلاب وفضلای شهرستان رزن مقیم در قم

  • حضور امام جمعه در جمع طلاب وفضلای شهرستان رزن مقیم در قم

  • سخنرانی امام جمعه در مسجد امام حسین(ع)شهر رزن

محمدابراهیم یعقوبی
محمدابراهیم یعقوبی
مسئول ستاد

علی اسماعیلی
علی اسماعیلی
معاونت فرهنگی و تیلبغی
مهدی توسلی مهران
مهدی توسلی مهران
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
علی اصغر توکلی
علی اصغر توکلی
معاونت اداری و پشتیبانی
محمدرضا گوهری
محمدرضا گوهری
مسئول امور جوانان