تاريخ روز

پنج شنبه 1398/3/30 - 18 : 21
  • نشست صمیمی امام جمعه محترم نگین شهر و آزادشهر

  • کنترل فشار خون در مسجد جامع نگین شهر

  • نشست صمیمی جوانان نگین شهری با امام جمعه محترم نگین شهر در شب های ماه رمضان

  • گرامیداشت شهید فقیه و انقلابی آقای سعیدی

قربان نعیمی نظام آباد
قربان نعیمی نظام آباد
مسئول ستاد

کبری نعیمی نظام آباد
کبری نعیمی نظام آباد
معاونت خواهران
نوروزعلی نعیمی
نوروزعلی نعیمی
معاونت فرهنگی و تبلیغی
کاظم علی پور
کاظم علی پور
معاونت اداری و پشتیبانی
صفدر مضمون ملاشاهی
صفدر مضمون ملاشاهی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
نظر ارقات
نظر ارقات
معاونت سیاسی - اجتماعی
قنبر فراهی
قنبر فراهی
مسئول امور جوانان