تاريخ روز

چهارشنبه 1398/9/20 - 16 : 6
  • شهدای مهمان این هفته نمازجمعه کوهبنان

  • حکم شرعی مالی که چند روز پس از سال خمسی هزینه می شود

  • نمازوحدت حوزه و دانشگاه به امامت امام جمعه کوهبنان

  • توصیه شیرین و متفاوت امام خامنه ای به طلاب

سید عباس کاظمی زاده
سید عباس کاظمی زاده
مسئول ستاد

سید مهدی روح الامینی
سید مهدی روح الامینی
معاونت اداری و پشتیبانی