تاريخ روز

سه شنبه 1396/12/29 - 4 : 11
  • مراسم تجلیل از مشترکین خوش حساب اداره برق قلعه گنج برگزار شد.

  • سوختگی نسبتا شدید BBC از ترکیب مجلس و هیئت‌رئیسه خبرگان

  • شهروندان قلعه گنجی دیگر شاهد انتظار طولانی برای گرفتن گواهینامه نخواهند بود

  • پروژه های عمرانی باید با جدیت پیگیری شوند

محمدحیدری چاه باغی
محمدحیدری چاه باغی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
عبدالرضا احمدی
عبدالرضا احمدی
مسئول امور جوانان
ابراهیم دستجردی
ابراهیم دستجردی
معاونت اداری و پشتیبانی
نازی صمیمی
نازی صمیمی
معاونت خواهران
علی حافظی
علی حافظی
معاونت فرهنگی و تیلبغی
دانیال نورالدینی
دانیال نورالدینی
معاونت سیاسی - اجتماعی