تاريخ روز

چهارشنبه 1397/5/31 - 50 : 0
  • جلسه برنامه ریزی امور فرهنگی شهر اختیارآباد

  • مراسم عزاداری شهادت امام باقر علیه السلام در مسجد قائم اختیارآباد

  • برگزاری جلسه معرفتی با موضوع جوان در مسجد قائم اختیارآباد

  • مراسم سخنرانی و روضه خوانی شهادت امام جواد(ع)در مسجد قائم اختیارآباد

جواد ایرانمنش
جواد ایرانمنش
معاونت سیاسی - اجتماعی
محمدعلی شیخ شعاعی
محمدعلی شیخ شعاعی
معاونت فرهنگی و تبلیغی
الهام شیخ شعاعی
الهام شیخ شعاعی
معاونت خواهران