تاريخ روز

يکشنبه 1397/3/6 - 31 : 13
  • حضور امام جمعه اختیارآباد به همراهی استاندار کرمان بر مزار شهدای گمنام

  • بازدید امام جمعه اختیارآباد به همراه استاندار کرمان از اماکن تاریخی در حال مرمت شهر اختیارآباد

  • آغاز جام رمضان با حضور و سخنرانی امام جمعه اختیارآباد

  • مراسم جمع خوانی قرائت قرآن

جواد ایرانمنش
جواد ایرانمنش
معاونت سیاسی - اجتماعی
محمدعلی شیخ شعاعی
محمدعلی شیخ شعاعی
معاونت فرهنگی و تبلیغی
الهام شیخ شعاعی
الهام شیخ شعاعی
معاونت خواهران