تاريخ روز

سه شنبه 1398/9/19 - 18 : 0
  • مجمع عمومی اعضای ستاد نماز جمعه بیارجمند بعد از ظهر روز جمعه ۹۸/۹۸برگزار گردید

  • مسئول دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان در نماز جمعه بیارجمند

  • جلسه اعضای ستاد نماز جمعه۹۸/۹/۸ بیارجمند صبح روز جمعه برگزار گردید

  • نماز جمعه۹۸/۹/۸ بیارجمند به امامت امام جمعه این شهر برگزار گردید

رمضانعلی باقری
رمضانعلی باقری
مسئول ستاد

عالیه سادات آمیقی
عالیه سادات آمیقی
معاونت خواهران
حسین باقری
حسین باقری
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
محمد کریمی
محمد کریمی
معاونت اداری و پشتیبانی
حسن کریمی
حسن کریمی
معاونت سیاسی - اجتماعی
حسن کریمی
حسن کریمی
مسئول امور جوانان
رضا احمدی
رضا احمدی
معاونت فرهنگی و تبلیغی