تاريخ روز

جمعه 1396/12/4 - 18 : 1
  • محفل انس با قرآن کریم در امام زاده سلطان فقیه الدین بزنجان

  • یادواره شهدا گوغر

  • حضور میلیونی مردم در22بهمن به رفراندم 12فروردین روح تازه دمید/مسئولین مراقب سخنان خود باشند.

  • جلسه انس ومودت بازنشستگان ناحیه مقاومت سپاه

مجید جعفری زاده
مجید جعفری زاده
مسئول ستاد

ایران ایازی
ایران ایازی
معاونت خواهران