تاريخ روز

پنج شنبه 1398/9/21 - 53 : 19
  • جلسه هیئت امناء گلزار شهدای گمنام شهر اندیشه

  • جلسه ماهیانه اعضاء ستاد و دفتر با امام جمعه محترم شهر اندیشه

  • نشست خبری امام جمعه محترم شهر اندیشه

  • دیدار مردمی امام جمعه محترم اندیشه

علی صادقلو
علی صادقلو
مسئول ستاد

احمد رضا ابوحمزه
احمد رضا ابوحمزه
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
زهرا فاضلی مرغوب محبوب
زهرا فاضلی مرغوب محبوب
معاونت خواهران
محمد چروی
محمد چروی
معاونت اداری و پشتیبانی