تاريخ روز

سه شنبه 1396/6/28 - 11 : 17
  • روز مباهله، روز عزت و افتخار شیعه مبارکباد

  • مقابله با کشتار مسلمانان میانماز اقدام عملی کشورهای مسلمان است

  • اعمال روز مباهله

  • جلسه هماهنگی موکب آیت الله علم الهدی اهرمی برگزار شد

ماشاءالله جعفرقایدی
ماشاءالله جعفرقایدی
مسئول ستاد

محمدباقر خادم
محمدباقر خادم
معاونت سیاسی - اجتماعی
کاظم فرشچی
کاظم فرشچی
معاونت فرهنگی و تیلبغی
رضا پولادی
رضا پولادی
معاونت اداری و پشتیبانی
سيد محمود موسوي
سيد محمود موسوي
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
فاطمه رسولي عرب
فاطمه رسولي عرب
معاونت خواهران
محمد لطفی نژاد
محمد لطفی نژاد
مسئول امور جوانان