تاريخ روز

پنج شنبه 1398/1/29 - 0 : 23
  • تجلیل از جانبازان تجلیل از ارزشهای اسلامی است

  • جلسه با سپاه ناحیه آبدانان

  • راهپیمایی مردم آبدانان در پی محکوم کردن توهین امریکا به سپاه

  • اقدام خصمانه آمریکا وحدت را در جامعه افزایش داد

احمد اسماعیلی
احمد اسماعیلی
مسئول ستاد

اصغر مرغزاری
اصغر مرغزاری
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
ابراهیم هادی زاده
ابراهیم هادی زاده
معاونت سیاسی - اجتماعی
کیمورث خلفیان
کیمورث خلفیان
معاونت اداری و پشتیبانی
مهناز باقری
مهناز باقری
معاونت خواهران
کرم الله سبزی
کرم الله سبزی
معاونت فرهنگی و تبلیغی
کریم پورساعدی
کریم پورساعدی
مسئول امور جوانان